magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» V. ÉVFOLYAM - 1999. 2-3. (16-17.) SZÁM - A kettôs állampolgárságról
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   

Fórum
 • Benyhe István: Kettős állampolgárság a Kárpát-medencében? [html]
 • Borbély Imre: Pro vagy kontra. A magyar állampolgárság alanyi jogának kiterjesztése minden magyarra [html]
 • Csapó I. József: Szabadon választott nemzeti önazonosság, önként vállalt kettős állampolgárság [html]
 • Harrach Gábor: Különleges státus és nemzetgyarapodás. Demográfiai tendenciák és anyaországi szerep [html]
 • Pataki Gábor Zsolt: Közép-európaiság és többes állampolgárság [html]
 • Varga Attila: Néhány észrevétel a kettős állampolgárság vitájához [html]
*
 • Kokes János: Európai integráció, Schengen és a határon túli magyarság [html]
 • Kovács Péter: Schengen és a határon túli magyarság [html]
 • Tóth Judit: A diaszpóra jogállása a Magyar Köztársaság jogrendjében [html]
 • Parlamenti Információs Főosztály - Tanulmányi és Kutató Központ: A kettős állampolgárság [html]
Dokumentumok
 • 1980. évi 2. Törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság között a kettős állampolgárság eseteinek megoldásáról és megelőzéséről Bukarestben, az 1979. évi június hó 13. napján aláírt egyezmény [...] [html]
 • 1992. évi VII. Törvény a Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság között a kettős állampolgárság eseteinek megoldásáról és megelőzéséről Bukarestben [...] [html]
 • Törvény a román állampolgárságról (21/1991 tv.) [html]
 • 1993. évi LV. Törvény a magyar állampolgárságról [html]
 • 125/1993 (IX. Korm. rendelet) a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. Törvény végrehajtásáról [html]
 • Európai Konvenció az állampolgárságról és Magyarázó jelentés [html]
Archívum
 • Kisebbségpolitika - pártpolitika - paktumpolitika [html]
 • Vincze Gábor: Állampolgárság és kisebbségpolitika Romániában a II. világháborút követő években [html]
 • 1945. évi 261. számú Törvény Észak-Erdély lakosai állampolgárságának szabályozásáról [html]
 • 1945. évi 12. számú Rendelet Észak-Erdély lakosai állampolgárságának szabályozásáról [html]
 • 1947. évi 162. számú Törvény bizonyos kategóriákhoz tartozó lakosok állampolgárságának szabályozásáról [html]
 • 1948. évi 125. számú Rendelet a román állampolgárságról [html]
A következő lapszám vitaindítója
 • Birtalan Ákos: Gondolatok az önálló gazdasági életről kisebbségi létfeltételek közepette [html]
Transzilván prizma
 • Molnár Gusztáv: Még egyszer az erdélyi kérdésről [html]
Határok nélkül
 • Megállapodás Vajdaság és a vajdasági nemzeti közösségek önkormányzatának politikai és jogi kereteiről (Tervezet) [html]
Változó időben
 • Sorbán Angella: Emigrációs potenciál a határon túl élő magyar közösségek körében (1997). Elvándorlók, az elvándorlás gondolatával foglakozók és szülőföldjükön maradók [html]
Műhely
 • Bencsik Péter: A kisebb határszéli forgalom Magyarország és a szomszédos államok közt, 1898-1941 [html]
 • Bakk Miklós-Horváth Andor-Salat Levente: A 2000. év küszöbén. Politika és kisebbségi magyar társadalom Romániában [html]
 • Fábián Ernő: Egyenes beszéd a kapcsolatokról [html]
 • Vincze Gábor: A Magyar Népi Szövetség válsága [html]
Stúdium
 • Kósa András László: A Maros megyei ifjúság politikai szocializációja. A Maros megyei ifjúsági közélet alternatívái [html]
Könyvészet
 • A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája [html]
 • A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája [html]
 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék